TUYỂN DỤNG SALES – MARKETING

Do nhu cầu mở rộng thị trưởng nên Hachi cần tuyển thêm nhân viên nông nghiệp, sales và marketing