Đăng ký mua Hachi

Sẽ mất 2 đến 3 ngày để vận chuyển tại các tỉnh ngoài Hà Nội