Hachi cung cấp giải pháp trồng rau thủy canh tích hợp hệ thống cảm biến thông minh, dễ dàng tạo ra sản phẩm sạch với năng suất cao.