Hệ thống trồng cà chua thâm canh trong nhà màng

Giải pháp hệ thống trồng cà chua tưới nhỏ giọt trên đất trong nhà màng của Hachi bao gồm:

  • Nhà màng: Nhà màng giúp bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao.
  • Hệ thống tưới nhỏ giọt: Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây trồng một cách đồng đều, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao.
  • Chuyển giao công nghệ trồng: Hachi sẽ chuyển giao cho bà con nông dân các kỹ thuật trồng cà chua tiên tiến, giúp bà con nông dân đạt năng suất cao.

Liên hệ để được tư vấn 0982406086.