Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 3, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình LIF). Đơn vị thực hiện: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
IMG_9602

Hình 1: Founder của Hachi chụp hình cùng 15 nhà khoa học đến từ Việt Nam tại Viện kĩ sư hoàng gia Anh

Cohort 03. February 2017.
Hình 2: Hachi tham gia làm bài tập nhóm cùng giáo sư và các bạn bè quốc tế

IMG_9395

Hình 3: Giám đốc của Hachi chụp hình lưu niệm cùng giáo sư Pete Moor, Giảng Viên tại đại học Oxford.

Hachi tin rằng, sau chuyến tập huấn, đào tạo và giới thiệu giải pháp của mình ra bạn bè quốc tế. Hachi sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích để bổ sung, hoàn thiện cho sản phẩm của mình, mang lại một nguồn thực phẩm sạch, giàu chất dinh dưỡng cho mọi gia đình trên Việt Nam.

Mọi chi tiết về dự án của Hachi xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0982444684 – Email: info@hachi.com.vn