Giáo dục trong nông nghiệp là một lĩnh vực đầy tiềm năng mà Hachi muốn hướng tới. Gần đây nhất Hachi đã hợp tác với Học Viên Sáng Tạo S3 tổ chức tham quan trang trại nông nghiệp.